Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 877/TCHQ-KTTT về việc xử lý thuế đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất tiêu thụ nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 877/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 10/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 877/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý thuế đối với xăng dầu TNTX tiêu thụ nội địa

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

- Công ty Xăng dầu Hàng Không
(Sân bay Gia Lâm, Long Biên, Hà Nội)
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

Phúc công văn số 1110/XDHK ngày 19/10/2004 và công văn số 1323/XDHK ngày 14/12/2004 của Công ty Xăng dầu Hàng Không về thời hạn nộp thuế của các lô hàng xăng dầu tạm nhập tái xuất nhưng chuyển một phần sang tiêu thụ nội địa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 04/3/2005, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2547 TC/TCHQ hướng dẫn Hải quan các địa phương về việc xử lý thuế đối với hàng xăng dầu tạm nhập, tái xuất. Theo đó, thời hạn nộp thuế của các hàng hóa tạm nhập khẩu, sau đó tái xuất khẩu nhưng không tái xuất mà chuyển sang tiêu thụ nội địa, là 15 ngày kể từ ngày hết hạn tái xuất do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đề nghị Công ty Xăng dầu Hàng không liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan tỉnh Bà rịa – Vũng tàu để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để công ty Xăng dầu Hàng không, Cục Hải quan tỉnh Bà rịa – Vũng tàu biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC
- Lưu: VT, KTTT

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 877/TCHQ-KTTT về việc xử lý thuế đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất tiêu thụ nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.722
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90