Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 876-TC/CST của Bộ Tài chính về việc thực hiện Quyết định số 90/2004/QĐ-BTC ngày 25/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng để thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ

Số hiệu: 876-TC/CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Quách Đức Pháp
Ngày ban hành: 21/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 876-TC/CST
V/v: Thực hiện Quyết định  90/2004/QĐ-BTC ngày 25/11/2004

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2005 

 

Kính gửi:  Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 4877/HQTP-NV ngày 17/12/2004 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Quyết định số 90/2004/QĐ-BTC ngày 25/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng để thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Mức thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 90/2004/QĐ-BTC ngày 25/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thay thế cho các mức thuế suất tương ứng quy định tại Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/07/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chínhvvi ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Các mức thuế suất này được áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Hoa Kỳ và của các nước có thỏa thuận về đối xử Tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam. Theo đó, mức thuế suất quy định tại Quyết định này là mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi.

2. Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh áp dụng Quyết định số 90/2004/QĐ-BTC nói trên cho hàng hóa nhập khẩu từ các nước có đáp ứng đủ điều kiện để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo quy định tại Điểm 2.1, Mục III, Phần B, Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Bộ Tài chính có ý kiến để cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ (để hướng dẫn thực hiện thống nhất)
- Lưu: VT (2), CST (2)

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ 
Quách Đức Pháp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 876-TC/CST của Bộ Tài chính về việc thực hiện Quyết định số 90/2004/QĐ-BTC ngày 25/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng để thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.392
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31