Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 876/GSQL-GQ1 xuất khẩu than 2016

Số hiệu: 876/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 30/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 876/GSQL-GQ1
V/v xuất khẩu than

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

Trả lời công văn số 504/HQQB-NV ngày 15/6/2016 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình về việc xuất khẩu than, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc này, ngày 18/01/2016 Bộ Công Thương đã có công văn số 533/BCT-TCNL báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc thực hiện xuất khẩu than chất lượng cao mà trong nước chưa có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hết sang các thị trường truyền thống trong giai đoạn 2016-2020.

Tại văn bản trả lời số 2758/VPCP-KTN ngày 22/4/2016, Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 533/BCT-TCNL ngày 18 tháng 1 năm 2016 về kế hoạch xuất khẩu than năm 2016 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc đồng thời giao Bộ Công Thương chỉ đạo thực hiện cân đối cung cầu, xuất nhập khẩu than gắn với việc xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm của hai đơn vị này.

Như vậy, theo công văn số 2758/VPCP-KTN dẫn trên, Thủ tướng Chính phủ chỉ đồng ý cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc được phép xuất khẩu than chất lượng cao giai đoạn 2016-2020 mà không nhắc đến việc đồng ý cho các doanh nghiệp mua lại than của hai đơn vị này được phép xuất khẩu. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình thực hiện đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 876/GSQL-GQ1 ngày 30/06/2016 về xuất khẩu than do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


785

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.164.32