Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 874/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thủ tục hải quan của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 874/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 10/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 874/TCHQ-GSQL
V/v: vướng mắc thủ tục hải quan của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương

Trả lời công văn số 95/HQBD-NV ngày 23/02/2005 của Cục Hải quan Bình Dương về việc nhập khẩu gỗ và xuất khẩu sản phẩm mỹ nghệ bằng gỗ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổng cục có ý kiến như sau:

1. Về loại hình làm thủ tục: Doanh nghiệp được chủ động lựa chọn việc làm thủ tục hải quan theo loại hình kinh doanh hay loại hình sản xuất xuất khẩu (đối với việc nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu sản phẩm) phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Căn cứ Điểm 1.2.a, Thông tư 26/2001/TT-BTM ngày 04/12/2001 của Bộ Thương mại thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được mua gỗ rừng tự nhiên trong nước để xuất khẩu; nếu doanh nghiệp mua để sản xuất sản phẩm mỹ nghệ xuất khẩu thì chỉ được thực hiện xuất khẩu theo quy định tại Điểm 1.2 và Điểm 1.3, chương II, Thông tư 62/2001/TT-BNN ngày 05/6/2001 và Điểm 1, Điểm 2, phần I, Thông tư số 72/2001/TT-BNN ngày 09/7/2001 của Bộ Nông nghiệp phát triển Nông thôn.

Tổng cục trả lời để Cục Hải quan Bình Dương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC
- Lưu: VT, GSQL (2)

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 874/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thủ tục hải quan của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.373
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90