Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8719/BNN-QLCL 2020 kiểm soát chất lượng thực phẩm thủy sản xuất khẩu vào Trung Quốc

Số hiệu: 8719/BNN-QLCL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phùng Đức Tiến
Ngày ban hành: 14/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8719/BNN-QLCL
V/v tăng cường kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu vào Trung Quốc

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc;
- Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Việt Nam (VASEP);
- Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.

Ngày 08/12/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã có buổi làm việc trực tuyến về trao đổi thương mại và hợp tác kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản xuất nhập khẩu giữa hai nước. Tại buổi làm việc, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã thông báo về việc trong thời gian vừa qua, có tình trạng gia tăng số lô hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc bị phát hiện vi phạm quy định của Trung Quốc. Cụ thể, bên cạnh việc cảnh báo các chỉ tiêu an toàn thực phẩm (vi sinh vật gây bệnh, kháng sinh cấm, tồn dư kim loại nặng), phía Trung Quốc cũng đã cảnh báo chỉ tiêu bệnh thủy sản (bệnh đốm trắng, bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu đối với sản phẩm tôm đông lạnh), lạm dụng phụ gia (phosphate trong sản phẩm cá tra fillet/tôm đông lạnh; peroxide trong sản phẩm cá khô), thông tin trên chứng thư không phù hợp với thực tế lô hàng xuất khẩu.

Để giảm thiểu các cảnh báo đối với sản phẩm thủy sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, tránh khả năng cơ quan thẩm quyền Trung Quốc áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn, trên cơ sở đó giữ vững hình ảnh và uy tín của chất lượng thủy sản Việt Nam, tiếp theo văn bản số 8471/BNN-QLCL ngày 4/12/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị như sau:

1. Các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc

Cập nhật đầy đủ quy định của thị trường Trung Quốc về chất lượng, an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh, trên cơ sở đó rà soát chương trình quản lý chất lượng, thiết lập, thực hiện các biện pháp phù hợp để kiểm soát hiệu quả chất lượng, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và thông tin truy xuất đối với các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc.

2. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Việt Nam (VASEP)

Tăng cường phổ biến các quy định của thị trường Trung Quốc và quán triệt tới tất cả các doanh nghiệp hội viên nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản về việc tăng cường kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm và toàn dịch bệnh trong sản xuất kinh doanh thủy sản.

3. Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến cập nhật quy định của thị trường Trung Quốc tới các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản xuất khẩu; yêu cầu, hướng dẫn các doanh nghiệp khẩn trương rà soát chương trình kiểm soát để thiết lập, thực hiện các biện pháp kiểm soát phù hợp về chất lượng, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và thông tin truy xuất đối với thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc.

- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp phát hiện vi phạm theo đúng quy định.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phùng Đức Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8719/BNN-QLCL ngày 14/12/2020 về tăng cường kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu vào Trung Quốc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


183

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214