Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 867/TCHQ-TXNK về Danh mục sản phẩm thủy sản xuất, nhập khẩu kèm theo mã HS do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 867/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 07/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 867/TCHQ-TXNK
V/v Danh mục sản phẩm thủy sản xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo mã HS

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3649/BNN-CB ngày 24/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) đề nghị tham gia ý kiến về Danh mục sản phẩm thủy sản xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo mã HS (Phụ lục I và Phụ lục II). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trước khi ban hành Thông tư số 156/2011/TT-BTC về Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam, Bộ Tài chính đã có công văn số 11455/BTC-TCHQ ngày 25/8/2011 gửi các Bộ, ngành đề nghị tham gia ý kiến đóng góp cho nội dung dự thảo Thông tư và Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam. Ngày 30/9/2011, Bộ NN&PTNT đã có công văn số 4930/BNN-HTQT gửi Tổng cục Hải quan tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư và Danh mục hàng hóa xuất khẩu Việt Nam. Theo đó, Bộ NN&PTNT đồng ý với dự thảo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và bổ sung một số nội dung như: mã số 0306.17.30 là tôm càng xanh, bổ sung tên latinh hoặc tên khoa học đối với một số loài sản phẩm…

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 kèm theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Theo đó:

1. Đối với các kiến nghị về việc sửa tên tiếng Việt của một số loài cho rõ nghĩa, dễ hiểu, theo tên thường gọi trong Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam năm 2012:

Tổng cục Hải quan sẽ nghiên cứu để xem xét sửa đổi Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam trong thời gian tới. Tuy nhiên, để tiếp thu các kiến nghị nêu trên, Tổng cục Hải quan cần có sự phối hợp của Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam và sự tham gia của các đơn vị liên quan để làm rõ các nội dung và thống nhất ý kiến.

2. Đối với việc bổ sung thêm mã HS hoặc mô tả hàng hóa so với Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam:

Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam năm 2012 được xây dựng trên cơ sở tuân thủ Danh mục HS 2012 và Danh mục biểu thuế quan hài hòa ASEAN 2012 (AHTN2012) đã được thống nhất giữa các nước ASEAN. Do vậy, Việt Nam không thể tự bổ sung thêm mã HS hoặc mô tả hàng hóa khác vào Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam.

Tuy nhiên, theo lộ trình, từ năm 2013, các nước ASEAN sẽ tổ chức đàm phán Danh mục AHTN2017. Vì vậy, quý Bộ có thể nghiên cứu, chuẩn bị những nội dung đề nghị bổ sung, sửa đổi Danh mục AHTN và có phân tích, đánh giá rõ lý do của việc bổ sung sửa đổi, gửi Bộ Tài chính để đoàn đàm phán Danh mục AHTN2017 có cơ sở để đàm phán với các nước ASEAN.

Ngoài ra, để thuận tiện cho doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu và cơ quan hải quan trong việc nghiên cứu, tra cứu khi làm thủ tục xuất nhập khẩu, quý Bộ có thể xem xét, xây dựng danh mục hoặc từ điển thủy sản gồm tên khoa học và tên tiếng Việt của các loài thủy, hải sản theo thứ tự bảng chữ cái.

Tổng cục Hải quan thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Bộ TC;
-
Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 867/TCHQ-TXNK về Danh mục sản phẩm thủy sản xuất, nhập khẩu kèm theo mã HS do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.442
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236