Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 866/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chuyển khẩu mặt hàng thuốc lá điếu

Số hiệu: 866/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 06/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 866/TCHQ-GSQL
V/v: Chuyển khẩu mặt hàng thuốc lá điếu

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Cục hải quan thành phố Hải Phòng
- Cục hải quan tỉnh Quảng Ninh

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 41 CV/DEV.YT ngày 06/02/2006 của Công ty Cổ phần phát triển kinh tế hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Bộ Thương mại và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã cấp giấy phép chuyển khẩu mặt hàng thuốc lá điếu cho Công ty Cổ phần phát triển kinh tế hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, cửa khẩu nhập tại cảng Hải Phòng, Hòn Gai. Hàng sẽ được giao cho khách hàng nước ngoài tại cửa khẩu Vạn Gia (Quảng Ninh).

Theo quy định tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 thì hàng kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu phải làm thủ tục tái xuất tại cửa khẩu nhập.

Để giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng chỉ đạo Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng (nơi hàng về) làm thủ tục tái xuất cho lô hàng, niêm phong hồ sơ và hàng hóa, lập biên bản bàn giao giao chủ hàng chuyển đến Chi cục Hải quan cửa khẩu Vạn Gia (Quảng Ninh). Chi cục Hải quan Vạn Gia giám sát trực tiếp việc xuất hàng cho khách hàng nước ngoài, xác nhận thực xuất và chuyển trả hồ sơ cho Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng để thanh khoản theo quy định.

Quá trình thực hiện, mọi vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết đề nghị các Cục Hải quan trên báo cáo Tổng cục Hải quan kịp thời để có chỉ đạo./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CPPTKT hỗ trợ TNT VN (thay trả lời);
- Lưu: VT, GSQL (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 866/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chuyển khẩu mặt hàng thuốc lá điếu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.436

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60