Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 8638/BTC-TCHQ miễn thuế hàng quà tặng 2016

Số hiệu: 8638/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 24/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8638/BTC-TCHQ
V/v miễn thuế hàng quà tặng

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Chùa Hà Tiên.
(Ph chùa Hà, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 4417/VPCP-KTTH ngày 07/6/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu 01 chiếc xe ô tô là quà tặng cho phòng khám Đa khoa Từ thiện Chùa Hà Tiên. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4417/VPCP-KTTH ngày 07/6/2016 nêu trên; theo đó, chiếc xe ô tô 07 chỗ nhãn hiệu Lexus 570 sản xuất năm 2011, số máy 3UR3070290 - số khung JTJHYOOW 5A4054966 do Ông Khăm Hùng Liên Sạ Kun (Lào) tặng cho phòng khám Đa khoa Từ thiện Chùa Hà Tiên được miễn thuế nhập khẩu. Thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện theo quy định hiện hành.

Chùa Hà Tiên có trách nhiệm quản lý, sử dụng xe ô tô nêu trên đúng mục đích được miễn thuế và liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu đ được giải quyết cụ thể.

Bộ Tài chính thông báo để Chùa Hà Tiên được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (để t/h);

- Lưu: VT,
TCHQ (11b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8638/BTC-TCHQ ngày 24/06/2016 về miễn thuế hàng quà tặng do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


903

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!