Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 8608/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 08/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8608/BTC-TCHQ
v/v: tiếp nhận viện trợ phi chính phủ

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính Phủ;
- Cơ quan tw của các đoàn thể;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương.

Ngày 02/06/2006, Văn phòng Chính phủ có công văn số 3001/VPCP-QHQT thông báo ý kiến của Thủ tướng chính phủ giao Bộ Tài chính nhắc nhở các cơ quan tuyệt đối không tiếp nhận những mặt hàng thuộc diện các mặt hàng cấm nhập khẩu và thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan nêu trên thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:
Không xem xét việc tiếp nhận hàng hóa thuộc danh mục các mặt hàng cấm nhập khẩu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ).
Thực hiện đúng các quy định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài (ban hành kèm theo quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ).
Bộ Tài chính thông báo để các cơ quan được biết.

 

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Vụ Tài chính Đối ngoại – BTC;
- Lưu VT, TCHQ (2)
  

 KT. BỘ TRƯỞNG
 THỨ TRƯỞNG
 Trương Chí Trung

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 8608/BTC-TCHQ ngày 08/07/2005 tiếp nhận viện trợ nhân đạo do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.622

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!