Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8592/TCHQ-TXNK năm 2016 về phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 8592/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 07/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8592/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty CP Hóa chất Bảo Thắng.
(Đ/c: KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai)

Trả lời công văn số 21-16/BTC-TH ngày 04/08/2016 của Công ty CP Hóa chất Bảo Thắng (Công ty) kiến nghị về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc tờ khai hải quan số 10067799211/A11 ngày 18/12/2015 tại Thông báo số 4382/TB-TCHQ ngày 23/5/2016, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vướng mắc của Công ty đã được Tổng cục Hải quan trả lời cụ thể tại công văn số 7240/TCHQ-TXNK ngày 28/7/2016. Đ nghị Công ty thực hiện đúng nội dung công văn số 7240/TCHQ-TXNK nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Hóa chất Bảo Thắng biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyn Dương Thái (để b/c);
- Cục HQ Lào Cai (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8592/TCHQ-TXNK năm 2016 về phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


505
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127