Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8570/TCHQ-TXNK năm 2016 xử lý hồ sơ hoàn thuế hàng hóa bị buộc tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 8570/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 06/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8570/TCHQ-TXNK
V/v xử lý hồ sơ hoàn thuế hàng hóa bị buộc tái xuất

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 1384/HQBRVT-TXNK ngày 17/5/2016 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc vướng mắc trong hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu nhưng bị buộc phải tái xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 8 Điều 114 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định: Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan được xét hoàn lại số thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu.

Căn cứ Điều 49 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ tài chính quy định về việc xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

Để xử lý vướng mắc về hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp hàng nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu, chưa hoàn thành thủ tục hải quan, do vi phạm bị buộc phải tái xuất ra khỏi Việt Nam trong hồ sơ hoàn thuế không có tờ khai xuất khẩu, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra toàn bộ hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ tái xuất, hồ sơ xử lý vi phạm, các chứng từ và tài liệu có liên quan; đối chiếu thông tin trong hồ sơ với các thông tin trên hệ thống E-Manifest và các chương trình quản lý của cơ quan hải quan. Kết quả kiểm tra xác định lô hàng nhập khẩu đã nộp thuế, chưa hoàn thành thủ tục hải quan, do vi phạm bị buộc phải tái xuất và đã thực tái xuất ra khỏi Việt Nam thì thực hiện hoàn lại số tiền thuế doanh nghiệp đã nộp theo quy định. Việc xử lý số tiền thuế được hoàn thực hiện theo quy định tại Điều 49, Điều 132 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng Cục Hải quan thông báo đ Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (báo cáo);
- Vụ CST, Vụ PC (BTC);
- Lưu: VT-TXNK-CST (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8570/TCHQ-TXNK năm 2016 xử lý hồ sơ hoàn thuế hàng hóa bị buộc tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


515
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127