Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8545/TCHQ-KTSTQ năm 2016 trả lời văn bản kiến nghị 0305/2016/CV-MB về hoàn số thuế nhập khẩu đã ấn định đối với lượng nguyên liệu, vật tư chênh lệch do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 8545/TCHQ-KTSTQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Phạm Chí Thành
Ngày ban hành: 05/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8545/TCHQ-KTSTQ
V/v trả li văn bản kiến nghị số 0305/2016/CV-MB ngày 28/5/2016

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Việt Nam Mộc Bài.
(Địa chỉ: Khu Thương mại Hiệp Thành, Lợi Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh)

Trả lời văn bản số 0305/2016/CV-MB ngày 28/5/2016 của Công ty Cổ phn Việt Nam Mộc Bài (gọi tắt là Công ty) kiến nghị hoàn số thuế nhập khẩu đã n định đi với lượng nguyên liệu, vật tư chênh lệch theo nội dung Quyết định ấn định thuế số 126/QĐ-HQTN ngày 05/3/2015 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 39 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

Căn cứ Điều 33 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Điều 44 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính;

Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên và xem xét hồ sơ vụ việc của Công ty thì trường hợp Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh ấn định thuế nhập khẩu theo Quyết định số 126/QĐ-HQTN ngày 05/3/2015 đối với phần nguyên liệu, vật tư sản xut xut khẩu chênh lệch giữa sổ sách và kiểm tra thực tế mà Công ty không giải trình, chứng minh làm rõ được là đúng quy định pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Việt Nam Mộc Bài được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục
trưởng (để b/c);
- Cục HQ tỉnh Tây Ninh (để biết);
- Lưu: VT, KTSTQ (02 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Chí Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8545/TCHQ-KTSTQ năm 2016 trả lời văn bản kiến nghị 0305/2016/CV-MB về hoàn số thuế nhập khẩu đã ấn định đối với lượng nguyên liệu, vật tư chênh lệch do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


557
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33