Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 854/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại mặt hàng Hemoclin do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 854/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 15/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 854/TCHQ-TXNK
V/v Phân loại mặt hàng Hemoclin

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 237/HQHCM-TXNK ngày 20/01/2016 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc trong việc phân loại mặt hàng “Hemoclin tube 37g” do Công ty TNHH Chăm sóc khỏe và đẹp Việt Nam nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 101137005210/A11 ngày 18/11/2016 đăng ký tại Chi cục HQ Chuyển phát nhanh - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Về việc này, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc phân loại mặt hàng “Hemoclin dùng trong phòng ngừa và điều trị chứng khó chịu ở hậu môn Hemoclin tube 37g”, Tng cục Hải quan đã có Thông báo kết quả phân loại số 2612/TB-TCHQ ngày 27/03/2016. Do đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ thực tế hàng hóa nhập khu, nếu xác định mặt hàng nhập khu đã có hướng dẫn của Tng cục Hải quan thì thực hiện theo quy định và trong trường hợp Công ty không đng ý với kết quả phân loại của Tổng cục Hải quan thì thực hiện theo đúng quy định tại Điểm 4 Điều 11 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hin./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Cục Kiểm định hải quan (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK - Hường (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 854/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại mặt hàng Hemoclin do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


526

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251