Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8530/TCHQ-TXNK năm 2016 về thuế đối với hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 8530/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 05/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8530/TCHQ-TXNK
V/v thuế đối với hàng hóa NK

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao.
61, lô A2, thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 150816/CV-KINOKO ngày 15/8/2016 của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao đề nghị hướng dẫn chính sách thuế đối với dự án ưu đãi đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Về thuế nhập khẩu.

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật đầu tư, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính thì đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư quy định tại Mục A Phụ lục I hoặc thực hiện tại địa bàn có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục II Nghị định số 118/2015/NĐ-CP được áp dụng ưu đãi thuế nhập khẩu như sau:

a) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định theo quy định tại Khoản 6, Khoản 8 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

b) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu đ sản xuất của dự án đầu tư (trừ các dự án sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy, Điều hòa, máy sưởi điện, tủ lạnh, máy giặt, quạt điện, máy rửa bát đĩa, đầu đĩa, dàn âm thanh, bàn là điện, ấm đun nước, máy sấy khô tóc, làm khô tay và những mặt hàng khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ) được min thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất theo quy định tại Khoản 14 Điều 12 Nghị định s 87/2010/NĐ-CP .

Theo trình bày của Công ty tại công văn số 150816/CV-KINOKO nêu trên, trường hợp của Công ty chưa có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chưa đăng ký Danh Mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tại Cục Hải quan TP. Hà Nội thì để có cơ sở miễn thuế cho dự án, đề nghị Công ty thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư và đến Cục Hải quan TP. Hà Nội đ đăng ký Danh Mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo quy định.

Việc đăng ký Danh Mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế thực hiện theo Điều 104; hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 105; báo cáo, kiểm tra việc sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 106 Thông tư số 38/2015/TT-BTC nêu trên.

2) Về thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 thì máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính, thì “Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp gồm: máy cày; máy bừa; máy phay; máy rạch hàng; máy bạt gốc; thiết bị san phng đồng ruộng; máy gieo hạt; máy cấy; máy trồng mía; hệ thống máy sản xuất mạ thảm; máy xới, máy vun luống, máy vãi, rắc phân, bón phân; máy, bình phun thuốc bảo vệ thực vật; máy thu hoạch lúa, ngô, mía, cà phê, bông; máy thu hoạch củ, quả, rễ; máy đốn chè, máy hái chè; máy tuốt đập lúa; máy bóc bẹ tẽ hạt ngô; máy tẽ ngô; máy đập đậu tương; máy bóc vỏ lạc; xát vỏ cà phê; máy, thiết bị sơ chế cà phê, thóc ướt; máy sấy nông sản (lúa, ngô, cà phê, tiêu, Điều...), thủy sản; máy thu gom, bốc mía, lúa, rơm rạ trên đồng; máy ấp, nở trng gia cầm; máy thu hoạch cỏ, máy đóng kiện rơm, cỏ; máy vt sữa và các loại máy chuyên dùng khác” thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Hồ sơ hải quan để làm cơ sở xác định thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Trường hợp hàng hóa của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng nhưng trong thời gian chờ các thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đăng ký Danh Mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế và xác định loại hàng hóa thuộc/không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, Công ty đã nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thực tế sử dụng cho dự án ưu đãi đầu tư thì sẽ được trả lại tiền thuế nộp thừa theo quy định tại Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao nghiên cứu các quy định nêu trên và liên hệ với Cục Hải quan TP. Hà Nội để được hướng dẫn c thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8530/TCHQ-TXNK năm 2016 về thuế đối với hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


595
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33