Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 85/GSQL-GQ1 thực hiện Thông tư 12/2016/TT-BCT 2017

Số hiệu: 85/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 16/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/GSQL-GQ1
V/v thực hiện Thông tư số 12/2016/TT-BCT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 20/12/2016 Bộ Công Thương có công văn số 12232/BCT-CNNg gửi Bộ Tài chính (Tổng cục hải quan) trả lời công văn số 11071/TCHQ-GSQL ngày 23/11/2016 của Tổng cục Hải quan về thủ tục xuất khẩu khoáng sản quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BCT. Cục Giám sát quản lý về Hải quan sao gửi công văn số 12232/BCT-CNNg dẫn trên tới Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để các đơn vị nghiên cứu thực hiện.

Về hồ sơ xuất khẩu khoáng sản có nguồn gốc nhập khẩu: Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 12/2016/TT-BCT khi làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp xuất trình tờ khai hải quan nhập khẩu khoáng sản của doanh nghiệp theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 12/2016/TT-BCT, không yêu cầu xuất trình tờ khai hải quan nhập khẩu phải có xác nhận của cơ quan Hải quan trong bộ hồ sơ hải quan xuất khẩu khoáng sản có nguồn gốc nhập khẩu. Nhằm kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc khoáng sản xuất khẩu, phòng ngừa gian lận thương mại, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khi tiếp nhận hồ sơ xuất khẩu khoáng sản có nguồn gốc nhập khẩu phải kiểm tra đối chiếu, xác định tờ khai hải quan nhập khẩu khoáng sản do doanh nghiệp xuất trình với tờ khai trên hệ thống VNACCS/VCIS hoặc hệ thống Ecustoms 5 của Hải quan.

Về báo cáo xuất khẩu khoáng sản: Yêu cầu các đơn vị thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 12/2016/TT-BCT dẫn trên của Bộ Công Thương. Doanh nghiệp phải báo cáo định kỳ cho Cục Hải quan tỉnh, thành ph nơi doanh nghiệp có trụ sở chính và nộp bản sao báo cáo này cho cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất khẩu để đối chiếu, so sánh số liu hàng hóa xuất nhập khẩu.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

(Gửi kèm công văn s12232/BCT-CNNg của Bộ Công Thương)


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (đ b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 85/GSQL-GQ1 ngày 16/01/2017 thực hiện Thông tư 12/2016/TT-BCT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.061

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!