Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 846/TCHQ-TXNK năm 2015 về chênh lệch trị giá hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 846/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 29/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 846/TCHQ-TXNK
V/v chênh lệch trị giá hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 54/HQHT-NV ngày 13/01/2015 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh báo cáo tình hình chênh lệch trị giá hàng hóa nhập khẩu khẩu thuế tạo TSCĐ của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Công ty FHS). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Về việc điều chỉnh Danh mục miễn thuế:

Theo quy định tại điểm b2 khoản 4 Điều 101 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp Danh mục đã đăng ký cho cả dự án hoặc cho từng giai đoạn, cho từng hạng mục, công trình, tổ hợp, dây chuyền có sai sót hoặc cần thay đổi thì người khai hải quan được sửa đổi với điều kiện phải có giấy tờ, tài liệu nộp cho cơ quan Hải quan trước thời điểm nhập khẩu hàng hóa để chứng minh việc bổ sung, điều chỉnh là phù hợp với nhu cầu của dự án.

2- Về trị giá tính thuế và nghi vấn khai tăng trị giá tính thuế, chuyển giá:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thực hiện kiểm tra, xử lý kết quả kiểm tra theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 29/2014/TT-BTC ngày 26/02/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính. Trường hợp có nghi vấn doanh nghiệp khai tăng trị giá hàng hóa nhằm nâng cao chi phí đầu vào, chuyển giá thì phối hợp với Cục Thuế địa phương để tổ chức kiểm tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-TG (Linh -3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 846/TCHQ-TXNK năm 2015 về chênh lệch trị giá hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.338
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202