Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8415/TCHQ-TXNK năm 2016 về căn cứ tính thuế trường hợp chuyển tiêu thụ nội địa hàng sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 8415/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 30/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8415/TCHQ-TXNK
V/v căn cứ tính thuế trường hợp chuyển tiêu thụ nội địa hàng SXXK

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH SX-TM Thiên Long Long Thành,
(Đ/c: KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn ngày 25/7/2016 của Công ty TNHH SX-TM Thiên Long Long Thành (Công ty) kiến nghị vướng mắc liên quan đến căn cứ tính thuế trong trường hợp chuyển tiêu thụ nội địa số nguyên liệu, vật tư thuộc các tờ khai nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu nhưng đã đóng thuế tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về căn c tính thuế:

Khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan quy định: “...hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa tạm nhập - tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó chuyển mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khu tại thời đim đăng ký tờ khai ban đầu”.

Theo quy định trên, trường hợp Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu thì khi khai báo chuyển tiêu thụ nội địa trên tờ khai hải quan mới, chính sách thuế thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới.

2. Về hiệu lực giấy chng nhận xuất xứ (C/O):

Do nội dung tại công văn nêu trên của Công ty không nêu cụ thể C/O được cấp theo quy định của Hiệp định thương mại tự do nào, vì vậy Tổng cục Hải quan không có cơ sở để hướng dẫn chi tiết. Tuy nhiên, về nguyên tắc, theo quy định tại các Hiệp đnh thương mại tự do mà Việt Nam đang thực thi thì cơ quan hải quan nước nhập khẩu chỉ xem xét việc hưởng ưu đãi đặc biệt về thuế đối với các lô hàng có C/O còn hiệu lực.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Giám sát quản lý (đ biết);
- Lưu: VT, TXNK-P.Hin (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8415/TCHQ-TXNK năm 2016 về căn cứ tính thuế trường hợp chuyển tiêu thụ nội địa hàng sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


533
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93