Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 84/HQHCM-GSQL 2021 nhập khẩu máy chủ Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 84/HQHCM-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Xuân Mỹ
Ngày ban hành: 13/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/HQHCM-GSQL
V/v nhập khẩu máy chủ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty TNHH VOLCAFE Việt Nam
(KCN An Phước, Long Thành, Đồng Nai)

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh nhận được công văn số 0412/2020/VOV-CV ngày 04/12/2020 của Quý Công ty về việc vướng mắc thủ tục nhập khẩu máy chủ, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến trao đổi như sau:

1. Về chính sách nhập khẩu máy chủ - Server (mới 100%):

Căn cứ theo Điều 4 Nghị định 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu quy định:

1. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân xuất khấu, nhập khẩu phải có giấy phép của bộ, cơ quan ngang bộ Hên quan.

2. Đối với hàng hóa xuất khấu} nhập khẩu theo điều kiện, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu phải đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật

3. Đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa xuất khấu, nhập khẩu phải kiểm tra theo quy định tại Điều 65 Luật Quản lý ngoại thương, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hỏa phải chịu sự kiểm tra của cơ quan cỏ thẩm quyền theo quy định pháp luật.

4. Đối với hàng hóa không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều này, thương nhân chỉ phải giải quyết thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại cơ quan hải quan.”

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 69/2018/NĐ-CP.

Căn cứ theo Điều 3 Nghị định 58/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định Chi tiết kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu mật mã dân sự (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 53/2018/NĐ-CP): “Ban hành Danh Mục sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự tại Phụ lục I và Danh Mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này”. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự thực hiện theo Điều 6 nghị định 58/2016/NĐ-CP.

2. Về kiểm tra nhà nước về chất lượng:

Công ty căn cứ theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Nghị định 132/2008/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP, Nghị định 154/2018/NĐ-CP), Thông tư 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020 của Bộ Thông tin và truyền thông để thực hiện.

Đề nghị Quý Công ty đối chiếu giữa hàng hóa nhập khẩu với các quy định trên để thực hiện

Trân trọng ./.

 

 

TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG
Lê Xuân Mỹ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 84/HQHCM-GSQL ngày 13/01/2021 về vướng mắc thủ tục nhập khẩu máy chủ do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


349

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!