Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 84/GSQL-TH năm 2011 về cấp C/O mẫu D cho hàng nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 84/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 24/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/GSQL-TH
V/v cấp C/O mẫu D cho hàng nhập khẩu từ DNCX

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Điện Lạnh Hoà Phát
(Đ/c: Giai Phạm, Yên Mỹ,Hưng Yên)

Trả lời công văn. số 1403/TCHQ-2011/CV ngày 14/03/2011 của Công ty về việc cấp C/O mẫu D cho hàng hóa nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất, được làm thủ tục theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ, Cục Giám sát quản lý-Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điểm c1 Khoản 3 Điều 45 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất nhập khẩu và quản lý thuế, hàng hoá của doanh nghiệp chế xuất bản vào thị trường nội địa phải làm thủ tục hải quan và sử dụng tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ. Xét về bản chất, trường hợp công ty mua hàng của doanh nghiệp chế xuất (công ty TNHH gia công Đồng Hải Lượng Việt Nam) không phải là loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 41 Thông tư số 194/2010/TT-BTC

- Bộ Công Thương đã ban hành công văn số 10242/BCT-XNK ngày 13/10/2010 về việc ngừng cấp C/O mẫu D cho hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ (không quy định ngừng cấp C/O đối với tất cả các trường hợp hàng đưa từ khu phi thuế quan vào nội địa, như trường hợp hàng hoá của doanh nghiệp chế xuất bán vào thị trường nội địa đề cập trên đây). Về việc cấp C/O, đề nghị công ty liên hệ với Bộ Công Thương để được giải quyết cụ thể.

Cục Giám sát quản lý trả lời để Công ty được biết/.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Long An(để thực hiện);
- Bộ Công Thương( để phối hợp);
- Lưu: VT, TH(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 84/GSQL-TH ngày 24/03/2011 về cấp C/O mẫu D cho hàng nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.772

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.23.219.12