Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8385/TCHQ-TXNK năm 2016 xác định mã số HS mặt hàng dung môi hydrocacbon do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 8385/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 29/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8385/TCHQ-TXNK
V/v xác định mã số HS

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Bình Trí
(số 69 đường 26, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP. HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được Phiếu chuyển số 11539 của Văn Phòng Bộ Tài chính chuyển Công văn số 3006/2016/BT ngày 30/6/2016 của Công ty TNHH Bình Trí (Công ty) kiến nghị về việc phân loại mặt hàng dung môi hydrocacbon nêu tại Công văn số 4691/TCHQ-TXNK ngày 25/5/2015 của Tổng cục Hải quan. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ chú giải 1 Chương 29: Trừ khi yêu cầu khác, các nhóm của Chương này chỉ bao gồm:

(a) Các hợp chất hữu cơ riêng biệt đã được xác định riêng về mặt hóa học, có hoặc không chứa tạp chất;

(b) Các hn hợp của hai hay nhiều chất đng phân của cùng một hợp chất hữu cơ (có hoặc không chứa tạp chất), trừ hn hợp các chất đồng phân hydro carbon mạch hở (trừ các chất đồng phân lập thể), no hoặc chưa no (Chương 27),…

Mặt hàng nhập khẩu của Công ty có kết quả phân tích là "Hỗn hợp dung môi hydrocacbon C6 (metylpentan, hexan, cyclohexan, metylcyclopentan) nguồn gốc từ dầu mỏ, có Điểm sôi đầu và Điểm sôi cuối trong Khoảng 67 đến 70°C”; Theo tài liệu kỹ thuật gửi kèm hồ sơ phân tích mặt hàng gồm: "2- Methylphentane 4,99%; 3-methylpentane 12,10%; N-Hexane 63,79%; Methylcyclopentane 18,31%; Cyclohexane 0,11%; Others 0,7%". Như vậy, theo kết quả phân tích và TLKT, mặt hàng là hn hp dung môi hydrocacbon C6, không phải là các hợp chất hữu cơ riêng biệt đã được xác định riêng về mặt hóa học hay hỗn hp của hai hay nhiều chất đồng phân của cùng một hợp chất hữu cơ nên không thuộc nhóm 29.01 theo chú giải 1 Chương 29 nêu trên.

Mu hàng thuộc nhóm 27.10, mã s 2710.12.60 "- - - Dung môi nhẹ khác" theo quy định tại Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Bình Trí biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VP Bộ Tài chính (để báo cáo);
- PTCT - Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thanh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8385/TCHQ-TXNK năm 2016 xác định mã số HS mặt hàng dung môi hydrocacbon do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


431
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202