Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8384/TCHQ-TXNK năm 2016 về phí bản quyền do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 8384/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lỗ Thị Nhụ
Ngày ban hành: 29/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8384/TCHQ-TXNK
V/v phí bản quyền

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Công ty TNHH TOTO Việt Nam.
(Đ/c: Lô F1 Khu CN Thăng Long, Đông Anh, TP Hà nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 146/2016/TVN-EXIM ngày 8/8/2016 của Công ty TNHH Toto Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn cách tính thuế đối với khoản phí cấp phép nhãn hiệu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 15/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thì khoản phí cấp phép nhãn hiệu theo trình bày của công ty “2% của tổng doanh thu bán hàng thực tế (được tính trong khoảng thời gian 6 tháng/1 kỳ)” là khoản phí bản quyền, phí giấy phép phải cộng vào trị giá hải quan nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư này.

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 8 Điều 14 Thông tư 39/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ 1/4/2015) thì trường hợp phí bản quyền, phí giấy phép không xác định tại thời điểm đăng ký tờ khai thì trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày thực trả, người khai phải thực hiện khai báo, tính số thuế phải nộp đối với khoản phí bản quyền, phí giấy phép thực tế đã trả trên tờ khai bổ sung sau thông quan, đồng thời nộp đủ số tiền thuế theo quy định.

Căn cứ vào quy định nêu trên và trình bày của Công ty tại công văn số 146/TVN-EXIM nêu trên thì khoản phí bản quyền thực trả được thực hiện kê khai và tính thuế bổ sung. Theo đó, thuế nhập khẩu và thuế GTGT bổ sung được tính dựa trên phí bản quyền thực tế đã trả trên tổng doanh thu bán hàng thực tế.

Đề nghị Công ty TNHH Toto Việt Nam căn cứ các quy định nêu trên, đối chiếu với hồ sơ thực tế nhập khẩu để thực hiện theo quy định.

Đề nghị các Cục Hải quan nêu trên căn cứ vào quy định hiện hành và hồ sơ nhập khẩu của Doanh nghiệp để thực hiện thu đủ tiền thuế vào Ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Toto Việt Nam, Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (Hoa - 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8384/TCHQ-TXNK năm 2016 về phí bản quyền do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


947
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127