Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8367/TCHQ-GSQL năm 2016 về xuất khẩu khoáng sản do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 8367/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 29/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8367/TCHQ-GSQL
V/v xuất khẩu khoáng sản

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của một số đơn vị liên quan đến việc thực hiện nội dung hướng dẫn nêu tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 12/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012. Về việc này, Tổng cục Hải xin trao đi với quý Bộ như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 12/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 về việc sa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư số 41/2012/TT-BCT thì “trước khi làm thủ tc xuất khẩu, doanh nghiệp phối hợp cùng cơ quan Hải quan lấy mu phân tích cho tng lô hàng xut khu đ làm căn cứ xác định chất lượng. Việc phân tích mu thực hiện tại một phòng thử nghim đạt tiêu chun VILAS”.

Theo quy định nêu trên của Bộ Công Thương thì việc lấy mẫu được thực hiện trước khi doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu, việc lấy mẫu thực hiện tại nhiều địa Điểm khác nhau: lấy mẫu tại kho, bãi, địa Điểm lưu giữ hàng hóa của doanh nghiệp hoặc lấy mẫu tại cửa khu nơi xuất khẩu hàng hóa. Đối với trường hợp lấy mẫu tại kho, bãi, địa Điểm lưu giữ hàng hóa của doanh nghiệp thì cơ quan Hải quan sẽ gặp khó khăn trong việc lấy mẫu cũng như kiểm tra, giám sát hàng hóa vì trụ sở doanh nghiệp thường cách xa Chi cục Hải quan và cửa khẩu xuất nên cơ quan Hải quan không đủ nhân lực kiểm tra giám sát để xác định lô hàng được doanh nghiệp vận chuyển đến địa Điểm làm thủ tục, cửa khẩu có đúng là cùng một lô với mẫu được lấy đi kiểm tra chất lượng hay không.

Mặt khác, việc lấy mẫu hàng hóa để phân tích đã được quy định cụ thể tại Điều 31 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của B Tài chính. Riêng đi với mặt hàng khoáng sản xuất khẩu, để tránh xảy ra tình trạng doanh nghiệp xuất trình, nộp cho cơ quan Hải quan Phiếu phân tích mẫu của lô hàng đạt tiêu chuẩn, chất lượng để làm thủ tục xuất khẩu lô hàng không đạt tiêu chuẩn chất lượng, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 7971/TCHQ-GSQL ngày 23/12/2013 hướng dẫn các đơn vị khi làm thủ tục xuất khẩu khoáng sản đều phải lấy mẫu để kiểm tra lại (trừ trường hợp việc lấy mẫu phân tích trước đó đã có sự chứng kiến của cơ quan Hải quan) để đánh giá và xử lý việc xuất khẩu khoáng sản của doanh nghiệp.

Theo quan Điểm của Tổng cục Hải quan thì khoáng sản không phải là nguồn tài nguyên vô tận, là mặt hàng không được khuyến khích xuất khẩu nên cần phải quản lý chặt chẽ; đặc biệt là khoáng sản khai thác thô, chưa qua chế biến đạt tiêu chuẩn, hàm lượng, chất lượng nhất định (tránh việc khai thác, xuất khẩu tràn lan, bừa bãi, lãng phí tài nguyên...). Do vậy, để đảm bảo quản lý chặt chẽ mặt hàng khoáng sản xuất khẩu, Tổng cục Hải quan đề nghị việc lấy mẫu khoáng sản xuất khu để phân tích được thực hiện theo như nội dung hướng dẫn tại công văn 7971/TCHQ-GSQL ngày 23/12/2013 nêu trên.

Tổng cục Hải quan xin trao đổi nội dung trên và mong sớm nhận được ý kiến trả lời của quý Bộ. Trong thời gian chờ hướng dẫn xử lý vướng mắc của quý Bộ, Tổng cục Hải quan tiếp tục chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện việc lấy mu khoáng sản để phân tích theo nội dung nêu tại công văn 7971/TCHQ- GSQL ngày 23/12/2013.

Trân trọng./.

(Gửi kèm công văn s 7971/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Cục ĐTCBL, Vụ Thanh tra;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8367/TCHQ-GSQL năm 2016 về xuất khẩu khoáng sản do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


710
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122