Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 836/GSQL-GQ5 năm 2017 về tiêu hủy hàng hóa gửi kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 836/GSQL-GQ5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 26/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 836/GSQL-GQ5
V/v tiêu hủy hàng hóa gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hà Nội.

Trả lời công văn số 1102/HQHN-GSQL ngày 5/4/2017 của Cục Hải quan TP.Hà Nội về việc tiêu hủy hàng hóa hàng hóa (hạt nhựa) gửi kho ngoại quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 86 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ; để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Cục Hải quan TP.Hà Nội căn cứ thời điểm nhận được văn bản đề nghị tiêu hủy của doanh nghiệp và ngày hàng hóa đưa vào kho để xác định thời hạn gửi kho. Trường hợp quá thời hạn lưu kho thì xử phạt hành chính theo quy định trước khi thực hiện tiêu hủy.

Việc xử lý tiêu hủy hàng hóa thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 565/GSQL-GQ5 ngày 22/3/2017 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan.

2. Cục Hải quan TP.Hà Nội hướng dẫn chủ kho ngoại quan đối với những trường hợp tương tự phải thực hiện gia hạn theo quy định, tránh việc phải xử lý vướng mắc phát sinh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP.Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ5 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 836/GSQL-GQ5 năm 2017 về tiêu hủy hàng hóa gửi kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


980

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.172.52