Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8355/TCHQ-GSQL năm 2016 kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải đưa vào, đưa ra địa điểm kiểm tra tập trung do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 8355/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 29/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8355/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải đưa vào, đưa ra địa Điểm kiểm tra tập trung

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

Trả lời công văn số 1075/HQHG-NV ngày 01/08/2016 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt quy định về kiểm tra, giám sát hải quan tại địa Điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc khu kinh tế cửa khu Thanh Thủy của Công ty TNHH Ban Mai, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về dự thảo quy định về kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới tại Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, Tổng cục Hải quan cơ bản đồng ý với nội dung tại dự thảo, ngoài ra đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Giang sửa đổi, bổ sung một số nội dung:

1. Về tiêu đề và hình thức của Quyết định:

a) Đ nghị sửa đổi thành: Quyết định về việc ban hành quy trình quản lý, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất phải sang tải; phương tiện vận tải đưa vào, đưa ra tại địa Điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy.

b) Sửa đi Điều 1 với nội dung tương ứng như tên của tiêu đề Quyết định nêu trên.

2. Về căn cứ ban hành, đề nghị bổ sung thêm;

- Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;

- Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/1/2014 của Bộ Công Thương quy định về hot động tái nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa;

3. Về đối tượng áp dụng:

Quy trình quản lý, kiểm tra, giám sát hàng hóa đưa vào, đưa ra địa Điểm kiểm tra tập trung chỉ hướng dẫn công tác quản lý của cơ quan hải quan và nhiệm vụ cụ thể của công chức hải quan trong việc thực hiện giám sát, quản lý hàng hóa, phương tiện vận tải. Do vậy, đề nghị sửa đổi, bổ sung đối tượng quy định tại Điều 2 như sau: “cán bộ, công chức thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy”.

4. Về nội dung dự thảo quy trình:

- Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Giang sửa đổi, bổ sung nội dung “Công chức giám sát đăng ký phương tiện vận tải, hàng hóa tạm nhập - tái xuất... chuyển hàng tới cửa khẩu tái xuất.” tại Điều 14 như sau: “Hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất chỉ được sang tải tại địa Điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa đã được Tổng cục Hải quan công nhận và phải chịu sự giám sát trực tiếp, liên tục của công chức hải quan hoặc các phương tiện kỹ thuật khác cho đến khi hàng hóa thực xuất qua Điểm thông quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu và qua các cửa khẩu phụ ngoài khu KTCK trên địa bàn tỉnh Hà Giang Công chức giám sát đăng ký phương tiện vận tải, hàng hóa tạm nhập - tái xuất vào sổ theo dõi (mẫu số 1).” Sau đó là từng trường hợp cụ thể theo 02 gạch đầu dòng của Điều 14.

- Đề nghị sửa đổi một số nội dung tại Điều 7 như sau:

+ Sửa đổi gạch đầu dòng thứ 3: “Thời gian thực hiện việc giám sát hàng thực xuất: theo giờ đóng, mở cửa khẩu do UBND tỉnh Hà Giang quy định đối với từng cửa khẩu và Điều 14 Thông tư 38/2015/TT-BTC”

+ Bổ sung gạch đầu dòng thứ 4 tại Điều 7 như sau: “Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy bố trí cán bộ công chức thường trực giám sát 24giờ/7 ngày tại địa Điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.”

5. Hiện nay, Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa Điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát có hiệu lực từ ngày 1/7/2016. Do đó, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Giang căn cứ hướng dẫn tại Điều 36 của Nghị định, hướng dẫn Doanh nghiệp bổ sung, cập nhật, nâng cấp các Điều kiện đ kinh doanh kho, bãi tại Điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Hà Giang được biết, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (Hoa-3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8355/TCHQ-GSQL năm 2016 kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải đưa vào, đưa ra địa điểm kiểm tra tập trung do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


742
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122