Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 8353/TCHQ-QLRR hướng dẫn 464/QĐ-BTC quản lý rủi ro hoạt động nghiệp vụ hải quan

Số hiệu: 8353/TCHQ-QLRR Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành: 14/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 8353/TCHQ-QLRR
V/v hướng dẫn Quyết định 464/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, Tng cục Hi quan nhận được phản ánh của một sCục Hải quan các tnh, thành phố về việc trin khai, thực hiện Quyết định 464/QĐ-BTC ngày 29/6/2015 của Bộ Tài chính về quy đnh quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan; trong khi chờ ban hành văn bản hướng dẫn, thực hiện áp dụng thống nhất Quyết định 464/QĐ-BTC, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Thực hiện theo các nội dung đã được quy định cụ thể tại Quyết định 464/QĐ-BTC, các trường hợp tại Quyết đnh 464/QĐ-BTC phân cấp cho Tổng cục Hải quan hướng dẫn thì thực hiện theo Quyết định 2345/QĐ-TCHQ ngày 07/08/2014 ban hành quy định hoạt động thu thập, xử lý thông tin quản lý rủi ro trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh.

2. Về thẩm quyền thiết lập, cập nhật áp dụng chỉ số tiêu chí lựa chọn cấp Cục Hải quan được thực hiện theo điểm b khoản 6 Điều 50 Quyết định 464/QĐ-BTC, cụ thể: “Cục trưởng, Phó cục trưởng (được Cục trưởng ủy quyền) phê duyệt việc thiết lập, cập nhật, áp dụng chỉ số tiêu chí lựa chọn tại điểm b.1 khoản 5 Điều này và các trường hợp khác theo phân cấp, hưng dẫn của Tổng cục Hải quan trong từng thời kỳ”.

Hiện nay, ngoài việc phân cấp thiết lập, cập nhật áp dụng chỉ số tiêu chí lựa chọn theo điểm b.1 khoản 5 Điều 50 Quyết định số 464/QĐ-BTC (Chỉ stiêu chí phân tích), Cục Hải quan có trách nhiệm thiết lập, cập nhật áp dụng chỉ số tiêu chí lựa chọn đối với các trường hợp theo nội dung Công văn số 12485/BTC-TCHQ ngày 18/09/2013; Công văn s10024/BTC-TCHQ ngày 22/07/2014 của Bộ Tài chính và Công văn hướng dẫn số 9628/TCHQ-QLRR ngày 01/8/2015 của Tổng cục Hải quan (Chỉ số tiêu chí qun lý).

Phó cục trưởng được Cục trưởng phân công bằng văn bản phụ trách lĩnh vực nghiệp vụ quản lý rủi ro có thm quyền phê duyệt việc thiết lập, cập nhật, áp dụng chỉ số tiêu chí lựa chọn cấp Cục.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
-
Lưu: VT, QLRR - Phương (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8353/TCHQ-QLRR ngày 14/09/2015 hướng dẫn Quyết định 464/QĐ-BTC ngày 14/09/2015 về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.571

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!