Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8349/TCHQ-GSQL năm 2016 về nhập khẩu thùng sắt rỗng, loại chuyên dùng để chứa đạn đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 8349/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 29/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8349/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu thùng sắt rỗng, loại chuyên dùng để chứa đạn

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố H Chí Minh.

Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh có công văn số 608/HQHCM-GSQL ngày 17/3/2016 xin ý kiến của Tổng cục Hải quan về thủ tục nhập khẩu mặt hàng thùng sắt rỗng, loại chuyên dùng đ chứa đạn, đã qua sử dụng, có ký hiệu NATO. Về việc này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3202/TCHQ-GSQL ngày 15/4/2016 và số 977/GSQL-GQ1 ngày 25/7/2016 trao đổi với Bộ Quốc phòng. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Quốc phòng tại các công văn số 4608/BQP-KHĐT ngày 24/5/2016 và 3314/KHĐT-TM ngày 01/8/2016, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo Quyết định số 80/2006/QĐ-BQP ngày 09/5/2006 thì mặt hàng thùng sắt rỗng nêu trên không thuộc Danh Mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khu. Tuy nhiên, đây là mặt hàng có khả năng gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội nên cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát trong quá trình nhập khẩu. Do vậy, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện kiểm tra thực tế 100% đối với các lô hàng nhập khẩu được khai báo là thùng sắt rỗng, loại chuyên dùng để chứa đạn. Ngoài hồ sơ nhập khẩu hàng hóa theo quy định hiện hành, yêu cầu người nhập khu phải có văn bản cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật sử dụng lô hàng nhập khẩu, cho Mục đích dân sự. Cơ quan hải quan căn cứ kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa và văn bản cam kết của doanh nghiệp để giải quyết thủ tục hải quan đi với lô hàng nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;

- Lưu: VT,
GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8349/TCHQ-GSQL năm 2016 về nhập khẩu thùng sắt rỗng, loại chuyên dùng để chứa đạn đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


548
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33