Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8333/TCHQ-TXNK năm 2016 phúc đáp công văn số 18082016/SK-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 8333/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 26/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8333/TCHQ-TXNK
V/v phúc đáp công văn số 18082016/SK-TCHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại và đầu tư Sao Khuê.
(Tòa nhà Hồng Thúy, s 8 Phạm Ngọc Thạch, Trung Tự, Đng Đa, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 18082016/SK-TCHQ ngày 18/8/2016 của Công ty TNHH thương mại và đầu tư Sao Khuê (Công ty) kiến nghị về việc chưa nhận được hướng dẫn phân loại mặt hàng chất làm sạch bề mặt có nguồn gốc dầu mỏ theo đề nghị tại Công văn số 04082016/SK-TCHQ ngày 04/8/2016 của Công ty. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 12/8/2016, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 7838/TCHQ-TXNK trả lời Công văn số 04082016/SK-TCHQ ngày 04/8/2016 của Công ty TNHH thương mại và đầu tư Sao Khuê. Theo đó, Tổng cục Hải quan không thực hiện xác định trước mã số đối với trường hợp của Công ty do hồ sơ Công ty gửi không đúng theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (gửi kèm bản sao Công văn số 7838/TCHQ-TXNK).

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH thương mại và đầu tư Sao Khuê biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

- Lưu: VT,
TXNK-PL-Thanh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8333/TCHQ-TXNK năm 2016 phúc đáp công văn số 18082016/SK-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


489
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116