Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 833/TCHQ-GSQL năm 2015 tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Lào xuất khẩu gạo sang Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 833/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 29/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 833/TCHQ-GSQL
V/v Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Lào xuất khẩu gạo sang Việt Nam

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 222/BCT-KV1 ngày 09/01/2015 của Bộ Công Thương phản ánh về việc doanh nghiệp Lào xuất khẩu mặt hàng gạo sang Việt Nam qua cửa khẩu Cha Lo, tỉnh Quảng Bình đang bị ách tắc hàng tại cửa khẩu do Hải quan Việt Nam không áp thuế ưu đãi cho mặt hàng gạo của Lào xuất khẩu sang Việt Nam. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 7 bản Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về các mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt - Lào ký ngày 01 tháng 12 năm 2011 thì “trong thời hạn 90 ngày trước ngày Bản thỏa thuận này hết hiệu lực, nếu không bên nào đề nghị bằng văn bản về việc điều chỉnh, bổ sung hoặc chấm dứt bản thỏa thuận này, Bản thỏa thuận sẽ được mặc nhiên gia hạn thêm một năm. Thể thức gia hạn này sẽ được tiếp tục áp dụng tương tự cho mỗi năm tiếp theo”

Căn cứ quy định dẫn trên và ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 222/BCT-KV1 ngày 09/01/2015, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Lào xuất khẩu gạo sang Việt Nam tiếp tục được hưởng các ưu đãi trong Bản Thỏa thuận trong lúc chờ Chính phủ có ý kiến chỉ đạo về việc tiếp tục gia hạn hoặc sửa đổi bản Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về các mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt - Lào để áp dụng cho năm 2015.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình biết, thực hiện.

(gửi kèm công văn 222/BCT-KV1 ngày 09/01/2015 của Bộ Công Thương).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 833/TCHQ-GSQL năm 2015 tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Lào xuất khẩu gạo sang Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.388
DMCA.com Protection Status

IP: 54.92.211.239