Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 832/TCHQ-TXNK về giá tính thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thủ tục miễn thuế thiết bị nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 832/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 06/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 832/TCHQ-TXNK
V/v giá tính thuế nhập khẩu, thuế GTGT và thủ tục miễn thuế thiết bị nhập khẩu

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH ABB.
(Địa chỉ: Km 9, Quốc lộ 1A, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn ngày 23/01/2013 của Công ty TNHH ABB về việc xác định giá trị của thiết bị để tính thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thủ tục có liên quan để Công ty TNHH ABB được miễn thuế nhập khẩu với thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xác định trị giá tính thuế:

Căn cứ Điều 12, Điều 14 Thông Tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì:

Trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên.

Giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên được áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá tính thuế và dừng ngay ở phương pháp xác định được trị giá tính thuế đồng thời có xem xét đến các khoản điều chỉnh theo quy định tại Điều 14 Thông tư 205/2010/TT-BTC.

2. Về thủ tục miễn thuế:

Các trường hợp được miễn thuế nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 101 và Điều 103 Thông tư số 194/2010/TT-BTC.

Trường hợp được miễn thuế nhập khẩu thì giá tính thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH ABB được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-TG (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 832/TCHQ-TXNK về giá tính thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thủ tục miễn thuế thiết bị nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.470
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106