Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8314/TCHQ-KTSTQ năm 2016 về trả lời công văn số 002/CVHQ16-TMA ngày 05/8/2016 do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 8314/TCHQ-KTSTQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trần Vũ Minh
Ngày ban hành: 26/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8314/TCHQ-KTSTQ
V/v trả lời công văn số 002/cvhq16-TMA ngày 05/8/2016

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH T.M.A.
(Địa chỉ: S 05, Đường số 1, Khu nhà ở Chánh Hưng - F.5 - Q.8, TP. H Chí Minh)

Trả lời công văn số 002/CVHQ16-TMA ngày 05/8/2016 của Công ty TNHH T.M.A (Công ty) về việc xin xem xét lại việc ấn định thuế đối với mặt hàng dầu thực vật do kết quả phân tích phân loại hàng hóa khác nhau, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Kiến nghị liên quan đến kết quả phân tích phân loại của Công ty đã được Trung tâm PTPL hàng hóa XNK trả lời tại công văn số 40/PTPL-NV ngày 08/1/2014 và Tổng cục Hải quan trả lời tại công văn số 4308/TCHQ-TXNK ngày 12/5/2015.

Quyết định ấn định thuế số 2770/QĐ-HQHP ngày 04/8/2016 của Cục Hải quan Hải Phòng được ban hành trên cơ sở kết quả kiểm tra sau thông quan. Trường hợp Công ty không đng ý với Quyết định n định thuế của cơ quan hải quan, Công ty có quyền khiếu nại theo đúng trình tự quy định tại Luật khiếu nại hoặc khiếu kiện theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để th/h);
- Lưu: VT, KTSTQ (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Vũ Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8314/TCHQ-KTSTQ năm 2016 về trả lời công văn số 002/CVHQ16-TMA ngày 05/8/2016 do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


581
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238