Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8289/TCHQ-TXNK năm 2016 áp dụng mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô pick up do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 8289/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 25/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8289/TCHQ-TXNK
V/v xác định xe pickup

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 2712/HQHN-TXNK ngày 28.7.2016 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc áp dụng mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô pick up hiệu Ford F150 Limited thuộc tờ khai 100918685824/H11 ngày 27.6.2016 tại Chi cục HQ Bắc Hà Nội, Cục HQ TP. Hà Nội, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 70/2014/QH13 ngày 26.11.2014, Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28.10.2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một sđiều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;

Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu của Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, hàng nhập khẩu được xác định là: xe ô tô hiệu Ford F150 Limited chưa qua sử dụng, 4 cửa, 2 hàng ghế 5 dây đai, mầu đen, tay lái thuận, phía sau có thùng không nắp, ngăn cách với cabin. Có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng (khoang chở người tách biệt với khoang chở hàng) - các tiêu chí này phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 108/2015/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên về chủng loại xe thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng.

Tham khảo Giấy chứng nhận kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu số 16KOT/018919 ngày 13.7.2016 của Cục Đăng kiểm Việt Nam xác định loại phương tiện là “Ô tô con (pick up), số người cho phép chở, kể cả người lái là “5 người”, về phân loại, chiếc xe này phù hợp tại nhóm 87.03 “Ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả xe chở người có khoang hành lý chung (station wagons) và ô tô đua.

Tuy nhiên, Giấy chứng nhận kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu số 16KOT/018919 chưa thể hiện thông tin về khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế và khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nên chưa đủ thông tin xác định chủng loại xe để áp dng mức thuế tiêu thụ đặc biệt.

Do đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hà Nội có văn bản trao đổi với cơ quan Đăng kiểm làm rõ các thông tin về khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế và khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông của chiếc xe nhập khẩu trên để áp dụng mức thuế phải nộp theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);

- Lưu: VT
, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8289/TCHQ-TXNK năm 2016 áp dụng mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô pick up do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


612
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45