Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8287/TCHQ-TXNK năm 2016 về xử lý tiền chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 8287/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 25/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8287/TCHQ-TXNK
V/v xử lý tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả li công văn số 6486/HQHP-TXNK ngày 29/7/2016, công văn số 4869/HQHP-TXNK ngày 17/6/2016 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc vướng mắc liên quan đến hoàn tiền chậm nộp của Công ty TNHH Schindler, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, thì người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp thuộc trường hợp xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

Liên quan đến việc xử lý thuế đối với dự án Trung tâm Lotte Hà Nội của Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam, Tổng cục Hải quan có công văn số 7260/TCHQ-TXNK ngày 28/11/2013, Bộ Tài chính có công văn số 9224/BTC-TCHQ ngày 08/7/2014 hướng dẫn xử lý về thuế đối với dự án ưu đãi đầu tư. Theo đó, phần vốn tương ứng với mở rộng quy mô dự án Trung tâm Lotte Hà Nội tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế nhập khu ghi trên Giấy Phép đầu tư số 2450/GP ngày 27/01/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kể cả phần vốn để xây thô phần diện tích cho thuê làm khách sạn.

Trường hợp Công ty TNHH Schindler Việt Nam đăng ký tờ khai hải quan số 99/NĐT ngày 20/5/2013, số 100/NĐT ngày 20/5/2013, số 101/NĐT ngày 21/5/2013, số 106/NĐT ngày 31/5/2013, số 107/NĐT ngày 31/5/2013, s115/NĐT ngày 10/6/2013 tại Chi cục Hải quan Đầu tư - Gia công Hải Phòng để nhập khẩu hàng hóa theo Danh Mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế số 35 đã được đăng ký tại Cục Hải quan TP. Hà Nội nhưng do vướng mắc về việc xác định chính sách ưu đãi đầu tư nên doanh nghiệp đã nộp thuế đủ thuế nhập khẩu, tiền chậm nộp. Sau khi Bộ Tài chính có ý kiến xác định đủ Điều kiện để hưởng ưu đãi đầu tư thì số tiền thuế nhập khu, tiền chậm nộp mà doanh nghiệp đã nộp được xử lý theo quy định tại Điều 49, Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; TXNK(4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8287/TCHQ-TXNK năm 2016 về xử lý tiền chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


495
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0