Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 8284/TCHQ-TXNK bổ sung hồ sơ

Số hiệu: 8284/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 10/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8284/TCHQ-TXNK
V/v bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2422/HQHP-TXNK ngày /8/2015 (kèm hồ sơ) của Cục Hải quan TP. Hà Nội về đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp của Công ty CP May Thăng Long. Qua xem xét hồ sơ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 7 Thông tư 179/2013/TT-BTC ngày 2/12/2013 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội bổ sung tài liệu sau:

- Xác nhận số tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007 đến nay còn nợ và chưa được giảm vốn nhà nước có tại doanh nghiệp (theo mẫu số 04 và 04a ban hành kèm theo Thông tư 179/2013/TT-BTC ngày 2/12/2013).

- Tại công văn số 5988/BCT-TC ngày 30/6/2014, Bộ Công Thương chỉ xác nhận chung là: “Khoản tiền thuế xuất nhập khẩu và tiền phạt chậm nộp thuế từ năm 1995 đến năm 1998 chưa được ghi giảm vốn nhà nước tại Công ty khi chính thức chuyển sang Công ty cổ phần” Vì vậy, đề nghị phải có xác nhận cụ thể số tiền thuế nợ, tiền chậm nộp đề nghị xóa chưa được giảm vốn nhà nước có tại doanh nghiệp (ghi rõ số tiền).

- Báo cáo chi tiết nợ phải trả tại thời điểm bàn giao khi chuyển sang công ty cổ phần.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP May Thăng Long (để p/h t/h);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8284/TCHQ-TXNK ngày 10/09/2015 bổ sung hồ sơ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.621

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!