Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8258/VPCP-KGVX năm 2014 xử lý dầu biến thế nhập khẩu và chất thải chứa PCB tại Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8258/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 21/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 8258/VPCP-KGVX
V/v xử lý dầu biến thế nhập khẩu và chất thải chứa PCB tại Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét báo cáo và kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 4085/BTNMT-TCMT ngày 23 tháng 9 năm 2014 về việc quản lý biến thế nhập khẩu và chất thải chứa PCB tại Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các Bộ, ngành và địa phương có liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình cất giữ, vận chuyển chất thải có chứa PCB của Công ty cổ phần đầu tư Cửu Long Vinashin đến khi xử lý triệt để lượng chất thải chứa PCB đã nêu.

- Khẩn trương xây dựng, ban hành và phổ biến cụ thể đến các địa phương tài liệu kỹ thuật hướng dẫn việc thu gom, cô lập, cất giữ và vận chuyển chất thải nguy hại chứa PCB trước khi loại chất thải nguy hại này được chuyển đến cơ sở có chức năng xử lý triệt để.

2. Các Bộ, ngành và địa phương trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động xác định, cô lập và lập phương án xử lý các trang thiết bị, chất thải có nhiễm PCB trong phạm vi quản lý.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Các Bộ: CT, GTVT, XD, YT, KHCN;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: KTN, PL; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3) Th.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8258/VPCP-KGVX năm 2014 xử lý dầu biến thế nhập khẩu và chất thải chứa PCB tại Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.110

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161