Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8230/TCHQ-TXNK năm 2016 về đối với hàng hóa chuyển đổi mục đích sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 8230/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 24/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8230/TCHQ-TXNK
V/v thuế đối với hàng hóa chuyển đổi mục đích sử dụng

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2821/HQHP-TXNK ngày 19/4/2016 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc vướng mắc đối với hàng hóa chuyển đổi mục đích sử dụng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về vướng mắc của Cục Hải quan TP. Hải Phòng:

1.1 Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì: “Hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuế phải kê khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định”.

Căn cứ nội dung Giấy phép đầu tư số 83/GP-HP ngày 14/3/2005 của UBND TP. Hải Phòng thì thời gian hoạt động của Hợp doanh kết thúc vào ngày 14/3/2015, và theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính “việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng... chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai mới”, thì ngày 01/4/2015 (ngày ký quyết định thanh lý tài sản của hợp doanh), doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký tờ khai nhập khẩu cho số xe ô tô chuyển đổi mục đích sử dụng.

Căn cứ quy định về thời điểm tính thuế, tỷ giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Điều 35 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, thì thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu,... là ngày đăng ký tờ khai.

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì: đối với hàng hóa đã sử dụng tại Việt Nam từ trên 9 năm đến 10 năm thì trị giá tính thuế nhập khẩu= 15% trị giá khai báo tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng trên cơ sở hồ sơ vụ việc nêu tại công văn số 2821/HQHP-TXNK, căn cứ quy định chính sách thuế tại thời điểm dự án đầu tư hết hiệu lực để thực hiện ấn định thuế.

1.2 Về việc xử phạt đối với trường hợp khai chuyển đổi mục đích sử dụng quá thời hạn quy định:

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 6 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ): Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi “Khai báo và làm thủ tục không đúng thời hạn quy định khi chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế, hoàn thuế, không thu thuế”.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ quy định nêu trên để thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định.

2. Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố rà soát các trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu, sau đó thay đổi mục đích sử dụng nhưng không thực hiện kê khai tờ khai hải quan theo đúng thời hạn để thực hiện truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan để xử lý theo quy định tương tự như trường hợp nêu trên của Cục Hải quan TP. Hải Phòng, đồng thời báo cáo kết quả xử lý về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 20/9/2016.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (TG- Chi 3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8230/TCHQ-TXNK năm 2016 về đối với hàng hóa chuyển đổi mục đích sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.192
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33