Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 823/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc cưỡng chế đối với hàng phải nộp thuế ngay nhưng chưa nhận hàng

Số hiệu: 823/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 05/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 823/TCHQ-KTTT
V/v: cưỡng chế đối với hàng
phải nộp thuế ngay nhưng chưa nhận hàng

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2007 

 

Kính gửi:  Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 112/HQTP-NV ngày 11/01/2007 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xử lý cưỡng chế đối với hàng phải nộp thuế ngay nhưng chưa nhận hàng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với tờ khai phải nộp thuế ngay, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Công nghệ thông tin chỉnh sửa hệ thống KTT559 theo hướng: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, trạng thái nợ của tờ khai nộp thuế ngay nhưng chưa giải phóng hàng được thiết lập là trong hạn, không cưỡng chế và không tính phạt chậm nộp (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có thể tham khảo hướng dẫn tại công văn số 3760/TCHQ-KTTT ngày 17/8/2006 của Tổng cục Hải quan). Sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, nếu doanh nghiệp chưa nộp thuế hoặc tờ khai không bị hủy thì trạng thái nợ của tờ khai sẽ là cưỡng chế.

Khi hủy tờ khai thì tờ khai đó sẽ xuất hiện trên hệ thống QLRR. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xác nhận theo hướng dẫn tại công văn 2396/TCHQ-KTTT ngày 2/6/2006 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

  

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 823/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc cưỡng chế đối với hàng phải nộp thuế ngay nhưng chưa nhận hàng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.062
DMCA.com Protection Status

IP: 54.198.92.22