Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 823/TCHQ-GSQL về thanh khoản linh kiện nhập khẩu để lắp ráp sản phẩm xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 823/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 06/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 823/TCHQ-GSQL
V/v thanh khoản linh kiện nhập khẩu để lắp ráp sản phẩm xuất khẩu

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam.
(Đ/c: Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 28/2013/XNK ngày 28/1/2013 của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam về thanh khoản linh kiện nhập khẩu để lắp ráp sản phẩm xe máy xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 31 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính thì nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình NSXXK và nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc trong nước được quản lý theo loại hình NSXXK, khi mở tờ khai phải đăng ký theo loại hình NSXXK, khi xuất khẩu sản phẩm phải đăng ký theo loại hình XSXXK.

Theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 33 Thông tư số 194/2010/TT-BTC thì việc thông báo định mức phải được thực hiện trước khi xuất khẩu sản phẩm.

Căn cứ vào hồ sơ Công ty gửi kèm thì Công ty thông báo định mức không đúng quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC cụ thể: Công ty không ghi rõ ngày, tháng, năm tại Bảng thông báo định mức, cơ quan hải quan chưa tiếp nhận định mức thông báo. Khi xuất khẩu sản phẩm, Công ty không đăng ký đúng loại hình XSXXK mà đăng ký theo loại hình XKD. Vì vậy, đối với trường hợp của Công ty không đủ cơ sở pháp lý để xem xét thanh khoản, hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP Hà Nội (để t/hiện)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 823/TCHQ-GSQL về thanh khoản linh kiện nhập khẩu để lắp ráp sản phẩm xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.217
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112