Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 82/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 08/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 82/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 82/TCHQ-KTTT NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC GIÁ TÍNH THUẾ MẶT HÀNG MÌ CHÍNH NHẬP KHẨU

Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Qua xem xét khiếu nại của doanh nghiệp sản xuất trong nước về tình hình nhập khẩu mặt hàng mì chính và xu hướng ngày càng hạ thấp giá mua thực tế ghi trên đồng ngoại thương của các doanh nghiệp nhập khẩu nhằm mục đích trốn thuế.

Căn cứ nguyên tắc định giá tính thuế nhập khẩu quy định tại Điều 7 Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ;

Căn cứ điểm 3 mục I Thông tư số 92/1999/TT/BTC ngày 24/7/1999 của Bộ Tài chính quy định thẩm quyền ấn định trị giá tính thuế của Tổng cục Hải quan đối với những mặt hàng không thuộc danh mục mặt hàng nhà nước quản lý giá có đủ điều kiện áp giá hợp đồng nhưng giá ghi trên hợp đồng quá thấp;

Tổng cục Hải quan hướng dẫn thống nhất áp dụng giá mặt hàng mì chính nhập khẩu như sau:

1. Giá tính thuế mặt hàng mì chính nhập khẩu được áp dụng theo giá ghi trên hợp đồng nếu có đủ các điều kiện sau:

* Hồ sơ nhập khẩu có đủ các điều kiện theo quy định tại Thông tư số 82/1997/TT/BTC ngày 11/11/1997; Thông tư số 92/1999/TT/BTC ngày 24/7/1999 của Bộ Tài chính.

* Giá ghi trên hợp đồng ngoại thương đạt từ 90% trở lên so với mức giá tối thiểu mặt hàng cùng loại quy định tại bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 594/2001/QĐ-TCHQ ngày 29/6/2001 của Tổng cục Hải quan.

2. Trường hợp mặt hàng mì chính nhập khẩu không đủ các điều kiện nêu trên áp giá theo giá tối thiểu quy định tại bảng giá.

3. Công văn này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế những văn bản quy định áp giá mặt hàng mì chính nhập khẩu trước đây không phù hợp với Công văn này.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục hải quan các tỉnh, thành phố biết và triển khai thực hiện.

Lê Mạnh Hùng

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 82/TCHQ-KTTT ngày 08/01/2002 của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế mặt hàng mì chính nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.984

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!