Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 819/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc xử lý ngoại tệ gửi trong các bưu phẩm, bưu kiện

Số hiệu: 819/TCHQ-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Hồng
Ngày ban hành: 25/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 819/TCHQ-PC

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 819/TCHQ-PC NGÀY 25 THÁNG 02 NĂM 2002 VỀ VIỆC XỬ LÝ NGOẠI TỆ GỬI TRONG BƯU PHẨM, BƯU KIỆN

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, thành phố.

Thực hiện Điểm 1 công văn số 755/Văn phòng Chính phủ - KTTH ngày 08 tháng 02 năm 2002 của Văn phòng Chính phủ; Sau khi họp bàn thống nhất với Tổng cục Bưu điện; Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1- Đề nghị Cục Hải quan các Tỉnh, thành phố nhận lại hồ sơ, tang vật từ Thanh tra Ngân hàng nhà nước (đối với những đơn vị chưa nhận lại) về để giải quyết. Trước khi thực hiện việc trả lại tiền, yêu cầu kiểm tra lại hồ sơ, tang vật theo đúng quy định.

2- Việc trả lại tiền gửi trong Bưu phẩm, bưu kiện do cơ quan hải quan thực hiện theo số lượng và loại tiền mà cơ quan Hải quan đã tạm giữ.

Trường hợp cơ quan Hải quan đã thông báo 2 lần mà người nhận không trực tiếp đến nhận thì trong thông báo lần 3 nêu rõ: cơ quan Hải quan sẽ trả lại tiền thông qua hệ thống dịch vụ chuyển tiền của Bưu điện; người nhận tiền phải chịu mọi chi phí phát sinh và thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Sử dụng mẫu ấn chỉ HC 27 "Quyết định trả lại hàng hoá, vật phẩm phương tiện bị tạm giữ" để thực hiện các thủ tục tố tụng hành chính theo đúng quy định.

3- Không xử phạt vi phạm hành chính đối với những trường hợp được Chính phủ cho phép nhận lại tiền.

- Quá trình trả lại tiền, cơ quan Hải quan thông báo cho người nhận tiền biết: nếu tái phạm sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

4- Đối với những trường hợp không thuộc diện được Chính phủ cho phép theo Điểm 1 công văn 755/VPCP- KTTH nêu trên; Tổng cục sẽ có chỉ đạo giải quyết sau.

Thực hiện xong, đề nghị báo cáo kết quả về Tổng cục.

 

Nguyễn Văn Hồng

(Đã ký)

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 819/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc xử lý ngoại tệ gửi trong các bưu phẩm, bưu kiện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.942
DMCA.com Protection Status