Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 814/GSQL-GQ1 năm 2013 kiểm tra chất lượng mặt hàng màng vải không dệt nhập khẩu phi mậu dịch do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 814/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 22/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 814/GSQL-GQ1
V/v kiểm tra chất lượng mặt hàng màng vải không dệt nhập khẩu phi mậu dịch

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam
(Đ/c: 32 Đại lộ Hữu nghị, VSIP Thuận An, Bình Dương)

 

Phúc đáp công văn số 06/KC-HQ ngày 24/7/2013 của Công ty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam về việc kiểm tra chất lượng mặt hàng màng vải không dệt nhập khẩu phi mậu dịch, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Công Thương tại công văn số 1793/BCT-KHCN ngày 11/02/2010 và công văn số 9688/BCT-KHCN ngày 27/9/2010 về việc giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 32/2009/TT-BCT thì: "Các loại sản phẩm dệt may nhập khẩu là hành lý cá nhân, hàng phi mậu dịch, quà biếu có số lượng, chủng loại nhỏ lẻ không thuộc phạm vi và đối tượng áp dụng theo khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 32/2009/TT-BCT". Do vậy, trường hợp Công ty nhập khẩu mặt hàng vải không dệt về để làm mẫu theo loại hình phi mậu dịch không thuộc phạm vi và đối tượng áp dụng theo khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 32/2009/TT-BCT.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (để phối hợp);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 814/GSQL-GQ1 năm 2013 kiểm tra chất lượng mặt hàng màng vải không dệt nhập khẩu phi mậu dịch do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.721

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49