Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 811/TCHQ-GSQL năm 2017 thực hiện báo cáo quyết toán loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 811/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 14/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 811/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện báo cáo quyết toán loại hình nhập nguyên liệu SXXK

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Vừa qua khi triển khai thực hiện Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ liên quan đến việc lập báo cáo quyết toán đi với loại hình nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, Tng cục Hải quan đã có công văn số 8537/TCHQ-GSQL ngày 05/9/2016 hướng dn nhưng trong quá trình thực hiện có nhận được phản ánh vướng mc từ một sđơn vị cũng như doanh nghiệp. Do vậy, để việc báo cáo quyết toán đi với loại hình này được thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục theo loại hình nhập nguyên liệu đsản xuất hàng hóa xuất khẩu thực hiện:

1. Lp và nộp báo cáo quyết toán theo đúng quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại công văn số 1501/TCHQ-GSQL ngày 29/02/2016 của Tổng cục Hải quan. Theo đó, số liệu tồn đu kỳ, số liệu tn cuối kỳ được kết xuất từ hệ thống sổ kế toán tại thời điểm bắt đầu và kết thúc năm tài chính (không phân biệt theo thời điểm áp dụng Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu).

2. Đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình kinh doanh đã nộp đầy đủ các khoản thuế theo quy định, sau khi sản xuất ra sản phẩm mà doanh nghiệp tìm được thị trường xuất khẩu thì hoạt động này được xem xét hoàn thuế theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ và không phải thực hiện báo cáo quyết toán; cơ quan hải quan quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên cơ sở hồ sơ đề nghị hoàn thuế đã nộp.

Trong quá trình thực hiện trường hợp vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền thì báo cáo kịp thời về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý) để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TT Vũ Thị Mai (để b/c);
- Cục Thuế XNK (để ph/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF CUSTOMS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 811/TCHQ-GSQL
Re: Preparation of annual reports on imported materials serving manufacturing of exports

Hanoi, February 14, 2017

 

To: Customs Departments of provinces

The General Department of Customs issue Official Dispatch No. 8537/TCHQ-GSQL on September 05, 2016 to provide guidance on implementation of the Law on Export and import duties No. 107/2016/QH13 dated April 06, 2016 and the Government's Decree No. 134/2016/NĐ-CP dated September 01, 2016 regarding preparation of annual reports on imported raw materials and supplies serving manufacturing of exports, and has been receiving numerous feedbacks from enterprises on difficulties they have encountered. In order to ensure uniformity of this type of reports, the General Department of Customs hereby requests Customs Departments of provinces to instruct enterprises to follow procedures for importing raw materials serving manufacturing of exports as follows:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 811/TCHQ-GSQL năm 2017 thực hiện báo cáo quyết toán loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.859

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.66.217