Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 810/TCHQ-GSQL xử lý lô hàng dầu diesel tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu tồn đọng tại Quảng Ninh do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 810/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 05/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 810/TCHQ-GSQL
V/v xử lý lô hàng dầu diesel tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu tồn đọng tại Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 21/01/2013, Bộ Công Thương có công văn 557/BCT-TTTN về việc nêu tại trích yếu, theo đó Bộ Công Thương đồng ý cho phép các doanh nghiệp thực hiện tiếp hợp đồng tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ninh tại công văn số 5430/UBND-TM1 ngày 31/10/2012 về việc tháo gỡ cho doanh nghiệp tái xuất, chuyển khẩu lượng dầu diesel còn tồn đọng do tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện nội dung sau:

1. Chỉ làm thủ tục tái xuất, chuyển khẩu lô hàng dầu diesel tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu tồn đọng của các doanh nghiệp nêu tại công văn số 5430/UBND-TM1 dẫn trên nếu các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Hợp đồng tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu được ký trước ngày 15/08/2012 và các lô hàng được làm thủ tục tạm nhập, chuyển khẩu trước ngày 15/08/2012;

- Chỉ được tái xuất, chuyển khẩu các lô hàng đã làm thủ tục tạm nhập, chuyển khẩu với số lượng, chủng loại xăng dầu thực tế đã tạm nhập theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh đang tồn tại khu vực chuyển tải Vạn Gia - Móng Cái, khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô-Đồng Văn-Bình Liêu;

- Cửa khẩu tái xuất, chuyển khẩu theo quy định hiện hành của pháp luật.

2. Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại địa bàn để thực hiện thủ tục tái xuất, chuyển khẩu, kiểm tra, kiểm soát đối với các lô hàng dầu diesel nêu tại điểm 1 dẫn trên trong quý I năm 2013 và báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Quảng Ninh (để phối hợp);
- Lư
u: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 810/TCHQ-GSQL xử lý lô hàng dầu diesel tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu tồn đọng tại Quảng Ninh do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.003
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78