Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 81/GSQL-GQ2 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất trả chủ hàng nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 81/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 20/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 81/GSQL-GQ2
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất trả chủ hàng nước ngoài.

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Phân phối CMC
(Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà CMC, lô C1A, Cụm Tiểu TCN và CNN, Q. Cầu Giấy, Dịch Vọng Hậu, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 09/2012/CMCD-TCHQ ngày 13/02/2012 của Công ty TNHH Phân phối CMC đề nghị hướng dẫn về thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất trả lại chủ hàng nước ngoài, Cục Giám sát Quản lý - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại Điều 52 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả lại cho khách hàng nước ngoài, tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào Khu phi thuế quan.

Do vậy, trường hợp của Công ty xuất trả lại nhà cung cấp ở nước ngoài nhưng giao hàng tại Việt Nam không đáp ứng với quy định tại Điều 52 dẫn trên.

Cục Giám sát Quản lý - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 81/GSQL-GQ2 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất trả chủ hàng nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.114
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127