Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8091/TCHQ-TXNK năm 2016 về hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 8091/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 22/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8091/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Hệ thống công nghiệp LS-Vina;
(Km25, Quốc lộ 3, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội)
- Cục Hải quan TP. Hà Nội.

 

Trả lời công văn số 2015-08-14/LSVN ngày 30/3/2016 của Công ty TNHH Hệ thống Công nghiệp LS-Vina về việc đề nghị hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để cung cấp cho dự án xây dựng nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất (DNCX), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11; khoản 3 Điều 2 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ; Điều 12, Điều 49 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính (nay là Điều 16, Điều 75 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính) thì: Công ty TNHH Hansol Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất nên hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài của DNCX và chỉ sử dụng trong DNCX thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu. Trường hợp các nhà thầu chính, nhà thầu phụ nhập khẩu hàng hóa để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc cho Công ty thì số hàng hóa nhập khẩu đó cũng thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu.

Để xử lý vướng mắc về thuế nhập khẩu đối với trường hợp Công ty TNHH Hệ thống công nghiệp LS-Vina đã đăng ký tờ khai theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Đầu tư gia công Hà Nội, hàng hóa sau khi nhập khẩu đã được cung cấp để lắp đặt hệ thống tủ điện, máy biến thế, hệ thống điều khiển tạo tài sản cố định cho dự án xây dựng nhà xưởng của Công ty TNHH Hansol Việt Nam là DNCX, số hàng hóa này đã được đăng ký trong Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế số 01/DMMT ngày 18/2/2014 của Công ty Hansol Việt Nam tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên; Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan TP. Hà Nội phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh (nếu cần thiết) thực hiện kiểm tra hồ sơ nhập khẩu hàng hóa của Công ty TNHH Hệ thống công nghiệp LS-Vina (theo Phụ lục đính kèm); hồ sơ lắp đặt cho dự án xây dựng nhà xưởng của Công ty Hansol Việt Nam; sổ sách, chứng từ kế toán, chứng từ thanh toán; các chứng từ khác có liên quan. Kết quả kiểm tra nếu xác định hàng hóa Công ty TNHH Hệ thống công nghiệp LS-Vina đã nộp đủ thuế nhập khẩu, sau đó được cung cấp để lắp đặt cho dự án xây dựng nhà xưởng của Công ty TNHH Hansol Việt Nam (DNCX) thì thực hiện hoàn lại số tiền thuế thuế nhập khẩu Công ty TNHH Hệ thống công nghiệp LS-Vina đã nộp tương ứng với tỷ lệ sản phẩm đã cung cấp cho Công ty TNHH Hansol Việt Nam. Việc xử lý số tiền thuế đã nộp thực hiện theo quy định tại Điều 49, Điều 132 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Công ty TNHH Hệ thống công nghiệp LS-Vina chịu trách nhiệm nộp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến số tiền thuế đề nghị hoàn; cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai báo với cơ quan hải quan; tự tính toán để kê khai nộp bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế nhập khẩu được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Hệ thống công nghiệp LS- Vina, Cục Hải quan TP. Hà Nội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Bắc Ninh (để p/h);
- Vụ CST, Vụ PC (BTC);
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

DANH SÁCH

CÁC TỜ KHAI NHẬP KHẨU
(Kèm công văn số: 8091/TCHQ-TXNK ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Tổng cục Hải quan)

STT

Số tờ khai

Ngày đăng ký

Ngày NK

Thuế NK

1

100011566760/E31- NPSXXK

9/5/2014

9/5/2014

91,359,884

2

100023363751/E31- NPSXXK

26/5/2014

26/5/2014

30,502,200

3

100055868511/E31- NPSXXK

3/7/2014

3/7/2014

588,174,264

4

100071761200/E31- NPSXXK

17/7/2014

21/7/2014

7,436,100

5

100075188840/E31- NPSXXK

21/7/2014

21/7/2014

195,441,954

6

100043351551/E31- NPSXXK

20/6/2014

25/6/2014

35,247,114

7

100089110660/E31- NPSXXK

4/8/2014

6/8/2014

7,860,208

8

100015221611/E31- NPSXXK

14/5/2014

14/5/2014

238,542,981

9

100015677530/E31- NPSXXK

14/5/2014

14/5/2014

311,963,880

10

100015695360/E31- NPSXXK

14/5/2014

14/5/2014

328,792,680

 

Tổng số

1,835,321,265

(Bằng chữ: Một tỷ tám trăm ba mươi lăm triệu, ba trăm hai mươi mốt ngàn, hai trăm sáu mươi lăm đồng)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8091/TCHQ-TXNK năm 2016 về hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


601
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.249.234