Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 809/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xác nhận nợ thuế của Công ty đầu tư và xây dựng Phương Bắc

Số hiệu: 809/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 809/TCHQ-KTTT
V/v: Xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty CP phát triển đầu tư Hà Nội
442 Trần Khát Chân - Hà Nội

 

Trả lời công văn số 64/CTCP-TCKT ngày 19 tháng 01 năm 2006 của Công ty cổ phần phát triển đầu tư Hà Nội về việc xác nhận nợ thuế của Công ty đầu tư và Xây dựng Phương Bắc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ báo cáo của các Cục Hải quan địa phương;

- Căn cứ vào số liệu nợ thuế trên chương trình kế toán 559 tại Tổng cục Hải quan.

Tại thời điểm ngày 25 tháng 1 năm 2006, công ty đầu tư và xây dựng Phương Bắc (và xí nghiệp thành viên) MST 0101126778 có nợ thuế bị cưỡng chế, tổng số nợ thuế là 48.984.649 đồng, cụ thể là:

- Tại Cục Hải quan Hà Nội:

+ Tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay QT Nội Bài: tờ khai 3607/NKD ngày 22 tháng 10 năm 2004, nợ phạt chậm nộp thuế, số tiền là 1.163.620 đồng.

+ Tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội: tờ khai 1079/NKD ngày 29 tháng 10 năm 2004, nợ phạt chậm nộp thuế, số tiền là 161.239 đồng.

- Tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng:

+ Tại Chi cục Hải quan Thái Bình: tờ khai 2314/NKD ngày 13 tháng 5 năm 2005, nợ phạt chậm nộp thuế, số tiền là 335.610 đồng.

+ Tại Chi cục HQ quản lý hàng ĐTGC: tờ khai 2814/NSXX ngày 16 tháng 7 năm 2004, nợ thuế nhập khẩu, số tiền là 47.324.180 đồng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần phát triển đầu tư Hà Nội biết và nhanh chóng thanh toán dứt điểm số nợ trên.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 809/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xác nhận nợ thuế của Công ty đầu tư và xây dựng Phương Bắc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.023
DMCA.com Protection Status