Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8063/TCHQ-TXNK năm 2015 về miễn thuế lô hàng nhập khẩu là sách Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 8063/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 04/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8063/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng quà tặng

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2015

 

Kính gửi: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
(Số 105A, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2132/LH-CM ngày 28/8/2015 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đề nghị miễn thuế đối với lô hàng nhập khẩu là sách do Nhà xuất bản Pathfinder Press tặng cho Ban Tổ chức và các đại biểu tham dự Hội nghị VII khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đoàn kết với Cu-Ba. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 4, Điều 107 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, thì: Hàng hóa được phép xuất khẩu, nhập khẩu làm quà biếu, quà tặng, hàng mẫu của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại được xét miễn thuế theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ tiết b khoản 19 Điều 4 phần I Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, thì: Quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân thực hiện theo quy định của pháp luật về quà biếu, quà tặng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Thẩm quyền xét miễn thuế theo quy định tại Điều 110 Thông tư số 38/2015/TT-BTC nêu trên thuộc Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu.

Do đó, Tổng cục Hải quan thông báo để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được biết và liên hệ với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa để được xem xét giải quyết cụ thể ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT,TXNK(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8063/TCHQ-TXNK năm 2015 về miễn thuế lô hàng nhập khẩu là sách Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.817

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.226