Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 806/TCHQ-GSQL về đưa hàng từ kho ngoại quan vào nội địa để gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 806/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 09/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 806/TCHQ-GSQL
V/v hàng từ KNQ vào nội địa để gia công

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 1724/HQBD-NV ngày 30/7/2009 và 2704/HQBD-NV ngày 19/11/2009 của Cục Hải quan Bình Dương về việc đưa hàng từ kho ngoại quan vào nội địa để gia công, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc chuyển quyền sở hữu hàng hóa trong kho ngoại quan:

- Căn cứ khoản 4 Điều 23 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP, Công ty Armajaro (doanh nghiệp nước ngoài, không có hiện diện tại Việt Nam) có hàng hóa gửi kho ngoại quan được bán trực tiếp số hàng hóa này cho Công ty TNHH Neumann (doanh nghiệp có vốn ĐTNN tại Việt Nam). Thủ tục hải quan hàng hóa chuyển quyền sở hữu trong kho ngoại quan thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều 55 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính.

- Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 9978/BCT-XNK ngày 07/10/2009 của Bộ Công thương, nếu Công ty Armajaro là thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam, không trực tiếp tham gia xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thì không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 90/2007/NĐ-CP ngày 31/5/2007 của Chính phủ về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam.

2. Về việc Công ty TNHH Neumann đề nghị được đưa hàng từ kho ngoại quan vào nhà máy của chính Công ty trong nội địa để gia công tái chế:

a) Thủ tục hải quan đưa hàng từ kho ngoại quan vào nhà máy của chính Công ty TNHH Neumann trong nội địa để gia công tái chế, sau đó làm thủ tục đưa hàng trở lại kho ngoại quan để xuất ra nước ngoài thực hiện như thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại (tái nhập trả lại để sửa chữa, tái chế, sau đó tái xuất) theo hướng dẫn tại Điều 51 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính. Riêng văn bản của bên nước ngoài thông báo hàng bị trả lại được thay bằng hợp đồng mua bán;

b) Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan căn cứ bộ hồ sơ hàng xuất khẩu để làm thủ tục tái nhập để gia công tái chế, sau đó làm thủ tục tái xuất; tổ chức giám sát chặt chẽ và phối hợp, trao đổi thông tin với Cục thuế địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở để theo dõi thanh khoản và hoàn thuế (nếu có)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
+ Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
+ Vụ PC, Vụ CST (để phối hợp).  
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 806/TCHQ-GSQL về đưa hàng từ kho ngoại quan vào nội địa để gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.809
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0