Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 804/TCHQ-GSQL năm 2019 về kiểm tra thực tế hàng hóa tạm nhập tái xuất thay đổi mục đích sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 804/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 01/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 804/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra thực tế hàng hóa TNTX thay đổi mục đích sử dụng

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3289/CNVTQĐ-XNK ngày 28/7/2018 của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội về đề nghị miễn kiểm tra thực tế thiết bị viễn thông tạm nhập tái xuất để thử nghiệm nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra thực tế cho các lô hàng nêu trên của Tập đoàn như sau:

1. Trường hợp máy móc, thiết bị tạm nhập tái xuất để thử nghiệm nhưng sau khi kết thúc thời gian thử nghiệm theo hợp đồng, Tập đoàn có nhu cầu mua lại thiết bị đã tạm nhập để sử dụng thì thực hiện khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP, Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bsung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC, theo đó, chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đu.

2. Về kiểm tra thực tế thiết bị tạm nhập thay đổi mục đích sử dụng:

- Căn cứ quy định tại Điều 33 Luật Hải quan, khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, hàng hóa tạm nhập khai thay đổi mục đích sử dụng của Tập đoàn không thuộc trường hợp miễn kiểm tra thực tế;

- Việc kiểm tra thực tế hàng hóa khi khai thay đổi mục đích sử dụng thực hiện theo quy định tại khoản 5, khoản 7 Điều 33 Luật Hải quan năm 2014, khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, theo đó, trường hợp tờ khai hải quan được hệ thống phân luồng đỏ thì việc kiểm tra thực tế hàng hóa được công chức thực hiện trực tiếp hoặc bằng máy móc, thiết bị kỹ thuật, các biện pháp nghiệp vụ khác. Cơ quan Hải quan căn cứ hồ sơ hải quan khai báo hàng nhập khẩu, hồ sơ hải quan tạm nhập, kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa tại tờ khai tạm nhập (trong trường hợp khi tạm nhập đã thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa), biên bản nghiệm thu lắp đặt, văn bản đề nghị cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của doanh nghiệp) để làm cơ sở thông quan, thực hiện thủ tục thay đi mục đích sử dụng theo quy định.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Thị Mai- Thứ trưởng (để báo cáo);
- Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông Quân đội (thay trả lời);

(s1 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội)
- Lưu: VT, GSQL (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 804/TCHQ-GSQL năm 2019 về kiểm tra thực tế hàng hóa tạm nhập tái xuất thay đổi mục đích sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.527

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.229.89