Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8037/TCHQ-KTTT về cảng đích trong xác định trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 8037/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 31/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 8037/TCHQ-KTTT
V/v cảng đích trong xác định trị giá

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi:

Công ty ôtô Toyota Việt Nam
(Phường Phúc Thắng - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số TMV-LPD/2009 ngày 15/12/2009 của Công ty Toyota Việt Nam về việc xác định cảng đích trong xác định trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về kiến nghị của Công ty tại công văn số TMV-A 624/2008 ngày 12/12/2008, Bộ Tài chính đã có công văn xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian chờ ý kiến chính thức của Thủ tướng Chính phủ, trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu được xác định theo quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ và Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính; Theo đó:

- Đối với hàng hóa nhập khẩu, trị giá tính thuế là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên và được xác định bằng cách áp dụng tuần tự các phương pháp xác định trị giá tính thuế…

- "Cửa khẩu nhập đầu tiên" là cảng đích ghi trên vận tải đơn. Đối với loại hình vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt hoặc đường sông quốc tế thì "cửa khẩu nhập đầu tiên là cảng đích ghi trên hợp đồng".

Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định nêu trên và các quy định về việc xác định giá trị tính thuế tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 để kê khai trị giá tính thuế phù hợp, đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8037/TCHQ-KTTT về cảng đích trong xác định trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.830
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.239.56