Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8032/TCHQ-TXNK năm 2015 về nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 8032/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 03/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8032/TCHQ-TXNK
V/v NK hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2015

 

Kính gửi:

- Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí;
(Tòa nhà Cham Vít, 117 Trần Duy Hưng, Trung Liệt, Cầu Giấy, Hà Nội)
- Công ty TNHH một thành viên dầu khí Sông Hồng.
(Tòa nhà AC, ngõ 78 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 678/DKSH-DVHTSX ngày 31/07/2015 về việc đứng tên trên tờ khai nhập khẩu hàng hóa và sử dụng Danh mục miễn thuế của dự án khoan thăm dò dầu khí lô 103 và 107 của Công ty TNHH một thành viên dầu khí Sông Hồng, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2, Điều 1 Luật Dầu khí số 19/2000/QH10 ngày 09/06/2000 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Dầu khí;

Căn cứ khoản 11, Điều 103 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về miễn thuế đối với hoạt động dầu khí;

Căn cứ Hợp đồng Điều hành ngày 02/04/2015 và Giấy ủy quyền ngày 02/04/2015 giữa Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí và Công ty TNHH một thành viên dầu khí Sông Hồng.

Trường hợp Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí và Công ty TNHH một thành viên dầu khí Sông Hồng đã ký kết Hợp đồng điều hành và có Giấy ủy quyền của Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí thì Công ty TNHH một thành viên dầu khí Sông Hồng được phép đứng tên trên tờ khai nhập khẩu hàng hóa theo Danh mục hàng hóa miễn thuế số 06-DMT/2015 ngày 16/07/2015 của Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí đã được Cục Hải quan thành phố Hà Nội cấp. Đối với các mặt hàng không được miễn thuế Công ty phải thực hiện nộp các loại thuế (nếu có) theo đúng quy định.

Định kỳ hàng năm, sau khi kết thúc năm tài chính Công ty TNHH một thành viên dầu khí Sông Hồng cung cấp hồ sơ, báo cáo số liệu nhập khẩu và tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu với Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí. Trên cơ sở đó, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế với cơ quan hải quan theo quy định tại Điều 106 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Trường hợp cơ quan Hải quan phát hiện doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí nhưng sử dụng sai mục đích đã được miễn thuế thì doanh nghiệp sẽ bị truy thu số thuế đã được miễn và bị xử phạt vi phạm theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH một thành viên dầu khí Sông Hồng và Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, TXNK -CST- Vũ (05 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8032/TCHQ-TXNK năm 2015 về nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.809
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108